Тандыры

Тандыр ТехноКерамика Казачий

20 990 р.

Тандыр ТехноКерамика Гектор

17 590 р.

Тандыр ТехноКерамика Ахмат

9 190 р.

Тандыр ТехноКерамика Аполлон

13 990 р.

Тандыр ТехноКерамика Степной

21 690 р.

Тандыр "Охотник"

12 750 р.

Тандыр "Восточный"

38 700 р.

Тандыр "Скиф"

18 000 р.

Тандыр "Есаул"

15 000 р.

Тандыр "Атаман"

25 400 р.

Тандыр "Кочевник"

11 600 р.

Тандыр "Аладдин"

44 700 р.

Тандыр "Сармат большой"

18 000 р.

Тандыр "Дастархан"

22 500 р.